tiistai 5. tammikuuta 2016

Poliisi ja uusnatsit: Viestintämälli vai asennevamma?

Jos jossain olisi joku riittävän arvovaltainen henkilö tai muu taho, joka voisi keskustella poliisin edustajien kanssa vakavasti siitä, miten ja millä sävyllä viestitään, niin kokous olisi jo kannattanut aloittaa.

Poliisi tiedotti tänään uusnatsien katupartiosta tiedotteella, jossa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselta kaatui nilkoille viestinnällinen laskiämpäri. Hän toteaa tiedotteen mukaan, että "talkootyötyyppinen vapaaehtoistyö on kannatettavaa. On erittäin hyvä, että kansalaiset ovat kiinnostuneita alueensa turvallisuuskysymyksistä ja haluavat edistää ympäristönsä turvallisuutta ja viihtyisyyttä."

Joensuun, Porin, Oulun, Tampereen, Lahden, Kemin ja Hyvinkään kadulla partioivat, ovat partioineet tai ovat aikeissa partioida Soldiers of Odin -tunnuksiin pukeutuneet Suomen Vastarintaliikkeen jäsenet. SVL sanoo olevansa "isänmaallinen valkoisen Suomen puolesta taisteleva järjestö." Sen jäsenissä on ihmisiä, jotka sanovat itseään kansallissosialisteiksi. Tutkijatohtori Tommi Kotonen toteaa järjestön olevan "kansallissosialistista maailmankatsomusta tunnustava". Ennen näitä sanottiin uusnatseiksi. Sana on minusta edelleen aivan sovelias.

Käsi ylös, kuinka monen viihtyisyyttä näiden uusnatsien katupartiot lisäävät? Kiitos, Hitler-tervehdykset saa laskea.

"Poliisihallituksen näkemyksen mukaan toiminnalle ei ole lain mukaan estettä, sillä liikkumisen vapaus on taattu kansalaisille jo perustuslaissa." Poliisi ei pohdi sortaako uusnatsipartioiden liikkumisen vapaus esimerkiksi niiden ihmisten liikkumisen vapautta, jotka kokevat valkoisen Suomen puolesta taistelun henkilökohtaisena rasistisena uhkauksena.

Joensuun poliisi sanoo katupartioista, että "Meidän puolestamme homma saa jatkuakin". Asikkalassa, jossa partiointia tekee Asikkalan Turva -niminen poliittisesti sitoutumattomaksi itsensä ilmoittava järjestö, sanoo poliisi, että "lailliset turvallisuutta edistävät toimet ovat tervetulleita".
"Tärkein tehtävä, jos sitä harrastetaan, on toimia havaintojen tekijänä ja osaltaan tietyn alueen ennalta estävänä rauhoittajana", sanotaan Poliisihallituksen tiedotteessa. Minusta tämän lauseen voi lukea niinkin, että poliisissa nähdään, että uusnatsien partiot voisivat rauhoittaa tiettyjä alueita.

Poliisien viestinnästä ilmi se, että poliisi ei näe mitään oikeudellista perustetta katupartioinnin kieltämiselle. Poliisi opastaa kuin isoveli hätäistä pienempäänsä pysymään rauhallisena, mutta silti valppaana.  
Sen sijaan poliisi ei näe - tai ei ainakaan osaa viestiä sitä, että kaikkien kansalaisten kokema turvallisuus ei näistä valkoisen vallan katupartioista lisäänny, päinvastoin. Jos virkavastuulla ja kansalaisten luottamuksen varassa toimiva poliisi ei näe tätä ristiriitaa, niin se samalla heikentää omaa luottamustaan.
Semminkin niin käy, kun Ylijohtaja Kolehmainen rakentaa tiedotteessaan yhteistyölle sillan uusnatsien partioiden ja poliisin välille: " Turvallisuuden ylläpitoon osallistumisen pitää kuitenkin olla viranomaisjohtoista ja viranomaistoimintaa ainoastaan tukevaa." Kyllä partiomies toisen tunnistaa, niinkö?

Toivon todella, että kyseessä on tilapäinen organisatorinen kommunikaatiorajoite eli viestintämälläys eikä suurempi asennevamma.

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti